ZNAEŠ DEKA ZNAM

FESTIVAL NA ZABAVNI MELODII SKOPJE 2000

muzika, tekst, aranžman, produkcija: Toše Pop-SimonovCompact Disc


SKOPSKI 2000

2015. VERICA PANDILOVSKA © All rights reserved.